SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv

Privātuma politika

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā - "Privātuma politika") attiecas uz visu informāciju, ko sniedz Brigada.lv lapā ir - rāmju māju būvniecība. (turpmāk tekstā - vietne), kas atrodas domēna nosaukumā https://www.framehouse.lv (kā arī tā apakšdomēni), var saņemt informāciju par Lietotāju, izmantojot silverhouse.lv vietni (kā arī tās apakšdomēnus), tās programmas un produktus.

1. Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā izmantoti šādi termini:
1.1.1. "Vietnes administrācija" (turpmāk tekstā - Administrācija) - pilnvaroti darbinieki, lai pārvaldītu SIA "Brigada.lv" tīmekļa vietni - rāmju māju celtniecība. , rīkojoties SIA "Brigada.lv" vārdā, kas organizē un / vai veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības ar personas datiem.
1.1.2. "Personiskie dati" ir jebkura informācija, kas ir tieši vai netieši definēta vai noteikta personai (personas datu subjekts).
1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkuru darbību (darbība) vai pasākumu kopums (operāciju) veic, izmantojot automatizācijas iekārtu vai bez šādu līdzekļu izmantošanai ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, uzkrāšanai, uzglabāšanai, precizēšanu (update, mainīt) iegūšana, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), personificēšana, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana.
1.1.4. "Personas datu konfidencialitāte" - nepieciešams, lai izpildītu operatoru vai citādi saņēmis piekļuvi personas datiem personas prasību, lai novērstu to izplatīšanu bez piekrišanas priekšmeta personas datu vai citu likumīgu klātbūtni bāzi.
1.1.5. "Brigada.lv vieta - rāmju māju celtniecība. "Vai saistītu tīmekļa lapu kolekcija, kas atrodas internetā, ir unikāls URL (URL): https://www.framehouse.lv, kā arī tā apakšdomēni.
1.1.6. "Apakšindeksi" ir lapas vai lapu kopums, kas atrodas trešā līmeņa domēnos, kas pieder SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv. , kā arī citas pagaidu lapas, zem kuras ir Administrācijas kontaktinformācija
1.1.7. "SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv. "(Turpmāk tekstā Lietotājs) - persona, kurai ir piekļuve SIA "Brigada.lv" vietā - celtniecība karkasa māju. , izmantojot internetu un izmantojot SIA "Brigada.lv" lapas informāciju, materiālus un produktus - rāmju māju celtniecību.
1.1.8. «Cepumi» - nelielu gabaliņu iesūtīto informāciju tīmekļa serveri un glabājas uz lietotāja datora, Web klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta katru reizi tīmekļa servera HTTP-lūgumu mēģinot atvērt atbilstošo lapu vietā.
1.1.9. "IP adrese" ir unikāla tīkla mezgla adrese datortīklā, caur kuru lietotājs piekļūst vietnei.
1.1.10. "Produkts" ir produkts, ko lietotājs pasūta vietnē un maksā, izmantojot maksājumu sistēmas.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Izmantojot vietni SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv - rāmju māju celtniecība. Lietotājs nozīmē, ka tiek pieņemta šī konfidencialitātes politika un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumi.
2.2. Gadījumā, ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, lietotājam jāpārtrauc SIA "Brigada.lv" mājas lapas izmantošana - ēku karkasa mājas.
2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv - rāmju māju celtniecību. . Vietne nekontrolē un nav atbildīga par trešo pušu vietnēm, kurās lietotājs var noklikšķināt uz SIA "Brigada.lv" mājas lapā pieejamām saitēm - rāmju māju celtniecību.
2.4. Administrācija nekontrolē Lietotāja sniegto personas datu autentiskumu.
3. Privātuma politikas priekšmets
3.1. Šī konfidencialitātes politika nosaka administrācijas pienākumu neizpaust un nodrošināt režīmu, kas paredzēts, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti, kuru lietotājs pēc administrācijas pieprasījuma reģistrē SIA "Brigada.lv" mājas lapā - rāmju māju celtniecību. , kad abonējat e-pasta biļetenu vai ievietojot pasūtījumu. 3.2. Personas dati, kas ir atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku ir paredzēts lietotājiem, aizpildot veidlapu par SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv - celtniecība karkasa māju. un iekļaujiet šādu informāciju:
3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, patronimitāte;
3.2.2. Lietotāja kontakttīkls;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts)
3.2.4. Lietotāja dzīvesvieta (ja nepieciešams)
3.2.5. Preces piegādes adrese (ja nepieciešams)
3.2.6. foto (ja nepieciešams).
3.3. Vietne aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, apmeklējot lapas: - IP adrese; - informācija no sīkdatnēm; - informācija par pārlūkprogrammu - piekļuves laiks; - referrer (iepriekšējās lapas adrese)
3.3.1. Atspējojot sīkfailus, var rasties nespēja piekļūt vietnes daļām, kurām nepieciešama autentificēšana.
3.3.2. Vietne apkopo statistiku par tās apmeklētāju IP adresēm. Šo informāciju izmanto tehnisko problēmu novēršanai, identificēšanai un atrisināšanai.
3.4. Jebkura cita iepriekš norādītā personīgā informācija (apmeklējiet vēsturi, pārlūkprogrammas, operētājsistēmas utt.) Tiek aizsargāta drošā un nesadalītā veidā, izņemot gadījumus, kas sniegti kl. 5.2. un 5.3. šī konfidencialitātes politika.
4. Personas lietotāja informācijas vākšanas mērķi
4.1. Lietotāju personas datus administrācija var izmantot, lai:
4.1.1. Lietotāja identifikācija, kas reģistrēta SIA "Brigada.lv" - framehouse.lv - rāmju māju celtniecība. par turpmāku atļauju, pasūtīšanu un citām darbībām.
4.1.2. Nodrošināt Lietotājam piekļuvi personalizētiem datiem no SIA "Brigada.lv" lapas - rāmju māju celtniecības.
4.1.3. Atgriezeniskās saites izveidošana no Lietotāja, tostarp paziņojumu nosūtīšana, pieprasījumi par SIA "Brigada.lv" lapas izmantošanu - rāmju māju celtniecība. , no pakalpojuma sniedzot pakalpojumus un apstrādes pieprasījumus un lietojumprog
4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas definīcijas drošībai, krāpšanas novēršana.
4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu autentiskuma un pilnīguma apstiprināšana. 4.1.6. Izveidojot kontu, lai izmantotu daļu no vietas https: www.framehouse.lv - rāmju māju būvniecība. , ja Lietotājs ir piekritis izveidot kontu.
4.1.7. Lietotāja paziņojumi pa e-pastu.
4.1.8. Nodrošināt Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistīti ar SIA Brigada.lv mājas lapas izmantošanu - rāmju māju celtniecība.
4.1.9. Īpašu piedāvājumu, cenu informācijas, biļetenu un citas informācijas sniegšana Brigada.lv mājas lapā Lietotājam ar viņa piekrišanu - rāmju māju celtniecība.
4.1.10. Reklamēšanas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.
4.1.11. Google Analytics funkcijas funkcijas izmantošanas nolūkos: apkopot informāciju par mērķauditoriju, intereses, vietnes datuplūsmas analītika, demogrāfiskos intereses un lietotāju ģeogrāfiju.
4.1.11.1 Sīkfailus izmanto, lai apkopotu informāciju Google Analytics.
4.1.11.2 Google Analytics reklamēšanas funkcijas var tikt izslēgtas, tostarp, izmantojot reklāmu preferences galddatoru un mobilo lietosanu, vai jebkādā citā veidā (piemēram, izmantojot rīku izmantošanu lai atteiktos no NAI reklāmas). Iespējamais veids, lai bloķētu vākšanu Google analītikas datu - izmantot: Google Analytics bloķēšana Vietne izmanto sīkdatnes, lai apkopotu informāciju, kā arī google analytics.
5. Personas informācijas apstrādes metodes un nosacījumi
5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez jebkāda laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, arī personas datu informācijas sistēmās, kurās izmanto automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus līdzekļus.
Kā arī personas dati tiek pārsūtīti trešāi pusei Google Analytics. No datiem, ko Google nodrošina vispārīgā veidā, jūs nevarat sniegt informāciju atsevišķiem lietotājiem, pat ja tie piekrīt, lai analītiķis saņemtu kopīgu datu plūsmu, kas palīdz noteikt auditorijas īpašības, nenorādot konkrētu informāciju nevienam no šī plūsmas dalībniekiem.
5.2. Lietotāja personas datus var nodot Latvijas Republikas valdības pilnvarotajām struktūrvienībām tikai ar Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem iemesliem un kārtībā.
5.3. Ar personas datu zudumu vai izpaušanu Administrācija ir tiesīga neinformēt Lietotāju par personas datu zudumu vai izpaušanu.
5.4. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.
5.5. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, kas rodas no Lietotāja personas datu zuduma vai izpaušanas.
6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1. Lietotājam ir tiesības:
6.1.1. Padarīt bezmaksas lēmumu, lai sniegtu savus personas datus, kas vajadzīgi, lai izmantotu SIA "Brigada.lv" tīmekļa vietni - rāmju māju būvniecība. , un piekrītu to apstrādei.
6.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja maināt šo informāciju.
6.1.3. Lietotājam ir tiesības saņemt no administrācijas informāciju par viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežota saskaņā ar federālajiem likumiem. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no administrācijas precizēt savus personas datus, to bloķēšanu vai iznīcināšanu, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi vai nelikumīgi iegūti, nav nepieciešams norādītajam mērķim apstrādes, kā arī veikt tiesisko aizsardzību to tiesību pasākumiem.
6.2. Administrācijai ir pienākums:
6.2.1. Izmantojiet informāciju, kas saņemta tikai šīs Privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.
6.2.2. Lai nodrošinātu, ka konfidenciālā informācija netiek glabāta slepenībā, tās nedrīkst izpaust bez iepriekšējas Lietotāja rakstiskas atļaujas, kā arī nedrīkst pārdot, apmainīties, publicēt vai izpaust citus Lietotāja personas datus, izņemot kl. 5.2. Un 5.3. šī konfidencialitātes politika.
6.2.3. Veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, ko parasti izmanto, lai aizsargātu šādu informāciju esošajā uzņēmējdarbībā.
6.2.4. Bloķēt personas datus, kas attiecas uz attiecīgo Lietotāju, no lietotāja pieprasījuma vai pieprasījuma vai tā likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās iestādes brīža, lai aizsargātu personas datu subjektu tiesības pārbaudes periodam, atklājot neuzticamus personas datus vai nelikumīgas darbības.
7. Pušu atbildība
7.1. Administrācija nav izpildījis savus pienākumus, ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotāja saistībā ar personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumos 5.2., 5.3. un 7.2. šī konfidencialitātes politika.
7.2. Konfidenciālas informācijas zuduma vai izpaušanas gadījumā Administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
7.2.1. Pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas ir kļuvusi par valsts īpašumu.
7.2.2. To saņēma no trešās personas, līdz to saņēma Resursu pārvalde.
7.2.3. Tas tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.
7.3. Lietotājs ir atbildīgs par atbilstību prasībām tiesību aktos par Latvijas Republikas, tostarp tiesību aktiem par reklāmu, autortiesības un blakustiesības, par aizsardzību preču zīmēm un pakalpojumu zīmēm, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, ieskaitot pilnu atbildību par saturu un formu materiālu.
7.4. Lietotājs atzīst, ka atbildība par jebkuru informāciju (tai skaitā, bet ne tikai: datu failiem, tekstu, utt ...), uz kuru viņš var būt pieeja kā daļa SIA "Brigada.lv" vietā - būvniecība karkasa māju. , sedz persona, kas sniedza šādu informāciju.
7.5. Lietotājs piekrīt, ka informācija, kas viņam sniegta SIA Brigada.lv tīmekļa vietnes ietvaros, ir rāmju māju celtniecība. , var būt intelektuālā īpašuma objekts, kura tiesības ir aizsargātas un pieder citiem Lietotājiem, partneriem vai reklāmdevējiem, kuri šo informāciju ievieto SIA "Brigada.lv" lapā - rāmju māju būvniecība. Lietotājs nevar mainīt, iznomāt, nodot, aizdevums, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus šāda Satura (pilnīgi vai daļēji), izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir rakstīts skaidri atļāvuši šī Satura īpašnieks, saskaņā ar atsevišķa līguma noteikumi.
7.6. Saistībā ar teksta materiāliem (raksti, publikācijas, kas ir brīvi pieejamas Silverhouse tīmekļa vietnē - rāmju māju celtniecība). Tos var izplatīt, ja ir norādīta saite uz vietni.
7.7. Administrācija nav atbildīga Lietotājam par jebkuru zaudējumu vai kaitējumu, ko lietotājs, kas nodarīti ar dzēšanas, nespēju vai nespēju saglabāt Satura un citu komunikāciju datus, kas ietverti uz SIA "Brigada.lv" vietas - celtniecība karkasa māju. vai caur to pārraida.
7.8. Administrācija nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ko rada: vietnes vai atsevišķu pakalpojumu izmantošana vai nespēja to izmantot; nesankcionēta piekļuve Lietotāja sakariem; paziņojumi vai jebkādas trešās personas uzvedība vietnē.
7.9. Administrācija nav atbildīga par informāciju, kuru lietotājs ievietojis vietnē SIA "Brigada.lv" - rāmju māju celtniecība. , tostarp, bet neaprobežojoties ar: ar autortiesībām aizsargātu informāciju bez īpašas autortiesību īpašnieka piekrišanas. 8. Strīdu izšķiršana
8.1. Pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ar strīdu, kas izriet no Lietotāja un administrācijas attiecībām, iesniegšanai, obligāti ir jāiesniedz pretenzija (rakstisks piedāvājums vai piedāvājums elektroniskā formā par strīda brīvprātīgu atrisināšanu).
8.2. Pieprasījuma saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no prasības saņemšanas brīža rakstiski vai elektroniskā formā paziņo pretendentam par prasību par prasības izskatīšanas rezultātiem.
8.3. Ja vienošanās nav panākta, strīdu nodod izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.
8.4. Pašreizējie Latvijas Republikas tiesību akti tiek piemēroti šai privātuma politikai un attiecībām starp Lietotāju un administrāciju.
9. Papildu nosacījumi
9.1. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā bez Lietotāja piekrišanas.
9.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā no brīža, kad tā ir ievietota SIA "Brigada.lv" lapā - rāmju māju būvniecība. , ja jaunajā konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi.
9.3. Par jebkādiem ierosinājumiem vai jautājumiem saistībā ar šo privātuma politiku jāpaziņo: office@brigada.lv
9.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē
https://www.framehouse.lv/privacy_lv

Atjaunināts: 2023. gada 01. janvaris

Riga, SIA "Brigada.lv" reg.no 40103878238Made on
Tilda